VLOOKUP ไปทางซ้ายใน Excel (โดยใช้ Excel IF & Choose Function)

วิธีการทำ Vlookup ไปทางซ้ายใน Excel

ทำ Vlookup ไปทางซ้ายหรือย้อนกลับเพื่อค้นหาค่าตามลำดับซึ่งอยู่ในคอลัมน์ด้านซ้ายของเซลล์อ้างอิง ไม่สามารถใช้อ้างอิงเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์อ้างอิงได้ แต่เราสามารถสร้างสูตรเพื่อค้นหาค่าที่จะใช้อ้างอิงทางด้านซ้ายของ excel ดัชนีและการจับคู่คือสูตรที่รวมเข้าด้วยกันหรือเราสามารถใช้ สูตรเงื่อนไขในฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาค่าทางด้านซ้าย

ในการใช้การค้นหาแบบย้อนกลับหรือ Vlookup ทางด้านซ้ายมีสองฟังก์ชันที่สามารถซ้อนกันในฟังก์ชัน vlookup เพื่อค้นหาค่าสำหรับเซลล์อ้างอิงที่คอลัมน์ด้านซ้ายของตารางข้อมูล พวกเขาเป็น:

  1. ถ้า Function ใน Excel
  2. เลือกฟังก์ชันใน Excel

ในฟังก์ชันข้างต้นเราสร้างตารางข้อมูลอาร์เรย์และทำให้ excel ถือว่าข้อมูลในคอลัมน์ด้านซ้ายอยู่ในคอลัมน์ด้านขวาและค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด

คุณสามารถดาวน์โหลด Vlookup Left Excel Template ได้ที่นี่ - Vlookup Left Excel Template

วิธีที่ # 1 - Vlookup ซ้ายใน Excel โดยใช้ฟังก์ชัน IF

โดยปกติในฟังก์ชัน Vlookup เราค้นหาค่าจากซ้ายไปขวาในตารางข้อมูลโดยฟังก์ชัน vlookup ปกติจะไม่สามารถค้นหาค่าเฉพาะจากขวาไปซ้ายได้ แต่ใน excel มีเทคนิคบางอย่างที่เราสามารถใช้ในการค้นหานั้นได้ วิธีหนึ่งคือการใช้ Vlookup กับฟังก์ชัน if

ตัวอย่างเช่นพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ด้านล่าง

เรามีข้อมูลสำหรับพนักงานบางคนและรหัสพนักงานพร้อมชื่อแผนก ในเซลล์ F2 เราต้องการค้นหาชื่อของพนักงานตามรหัสพนักงานที่ให้ไว้กับเรา หากข้อมูลสำหรับชื่อพนักงานอยู่ทางด้านขวาของคอลัมน์ ID เราจะใช้ฟังก์ชัน vlookup แบบง่ายเพื่อค้นหาค่า

ในเซลล์ F2 เขียนสูตรต่อไปนี้

เราจะอธิบายในภายหลังว่าฟังก์ชันนี้เป็นอย่างไร แต่เพื่อดูผลลัพธ์ให้กด Enter และดูผลลัพธ์

ตอนนี้ลากสูตรไปที่เซลล์ F6 และดูผลลัพธ์ที่แสดงด้านล่าง

ในสูตรข้างต้นเราได้สร้างอาร์เรย์ excel ของตารางสองตารางหนึ่งใน ID และหนึ่งในชื่อ เรากำลังใช้การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ใน excel ของ id และค้นหาจากชื่อจากอาร์เรย์ของเราและแสดงการจับคู่แบบตรงทั้งหมดจากคอลัมน์ที่สอง

ในสูตรข้างต้นเรากำลังหลอกให้ excel เชื่อว่าคอลัมน์ที่สองเป็นคอลัมน์ A จริงๆ

วิธีที่ # 2 - Vlookup ซ้ายใน Excel โดยใช้ฟังก์ชันเลือก

เช่นเดียวกับที่เราทำกับฟังก์ชัน if เรายังสามารถใช้เลือกฟังก์ชันเพื่อค้นหาค่าโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาทางด้านซ้ายของตารางข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ในการสาธิตฉันจะใช้ข้อมูลเดียวกันจากด้านบนและทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในข้อมูล ดูข้อมูลด้านล่าง

คราวนี้เราจะพบชื่อผู้ออกตามรหัสที่ให้ไว้

ในเซลล์ F2 เขียนสูตรต่อไปนี้

อีกครั้งฉันจะอธิบายการใช้ฟังก์ชั่นโดยละเอียดด้านล่าง แต่ก่อนอื่นให้กด Enter เพื่อดูผลลัพธ์

ลากสูตรไปที่เซลล์ F6 และดูผลลัพธ์สุดท้าย

ในตัวอย่างข้างต้นเราใช้เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ใน Vlookup เพื่อค้นหาค่าทางด้านขวาของเซลล์ ให้ฉันอธิบายฟังก์ชั่นเลือกโดยละเอียด:

  • {1,2} นี่คืออาร์เรย์ที่สร้างขึ้นสำหรับตารางข้อมูล
  • ในคอลัมน์แรกเราเลือกข้อมูลจากคอลัมน์ B ซึ่งเป็นการอ้างอิงสัมพัทธ์ของเรา
  • ในคอลัมน์ที่สองเราเลือกข้อมูลจากคอลัมน์ A ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องการ
  • ในสูตรของเราคอลัมน์ชื่อคือคอลัมน์แรกทางด้านซ้ายและคอลัมน์ Id คือคอลัมน์ที่สองทางด้านขวา
  • เราใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อค้นหาข้อมูลจากขวาไปซ้ายโดยใช้ฟังก์ชันเลือก
  • สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าการค้นหาแบบย้อนกลับใน excel